Chính sách bảo mật

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Phần mềm MMD (Công ty) tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, như Luật an toàn thông tin và Luật công nghệ thông tin và Luật bảo vệ thông tin cá nhân; dựa trên các luật này, chúng tôi lập ra chính sách bảo mật cá nhân và nỗ lực hết mình để bảo vệ lợi ích của các bạn.Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý mối quan hệ của bạn với công ty và để phục vụ bạn tốt hơn thông qua sự tương tác của bạn với chúng tôi.

Khi thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn, công ty sẽ thông báo trước cho bạn về nội dung liên quan và thực hiện quy trình chấp thuận,nếu bạn không đồng ý, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được thu thập,sử dụng và cung cấp. 

Trường hợp từ chối đồng ý, việc sử dụng dịch vụ của bạn có thể bị hạn chế toàn bộ hoặc một phần.

Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.

Điều 1: Phương pháp thu thập và mục thu thập thông tin cá nhân

a.Hạng mục thu thập thông tin cá nhân

Thứ nhất, Công ty thu thập tối thiểu các thông tin cá nhân bắt buộc sau đây khi đăng ký thành viên lần đầu tiên để cung cấp các dịch vụ như yêu cầu trang chủ và báo giá sản phẩm.

Thứ hai, Các thông tin sau có thể được tự động tạo và thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc quy trình xử lý kinh doanh.

Địa chỉ IP, Cookie, ngày và thời gian truy cập, bản ghi sử dụng dịch vụ, bản ghi lỗi

b.Phương pháp thu thập thông tin cá nhân

Công ty thu thập thông tin theo các phương pháp sau.

Trang chủ dịch vụ, yêu cầu báo giá, mẫu văn bản, fax, điện thoại, email, tuyển dụng vv

Điều 2: Mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân

a.Để thực hiện các hợp đồng liên quan đến cung cấp dịch vụ và thanh toán phí do nhận dịch vụ cung cấp.

Để thực hiện các yêu cầu báo giá và các dịch vụ khác như yêu cầu trang chủ

b.Quản lý thành viên

Sử dụng dịch vụ thành viên và biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của bạn, nhận dạng các nhân nhằm ngăn chặn sử dụng gian lận, sử dụng trái phép, xác định mục đích đăng ký, hạn chế đăng ký , hạn chế số lượng đăng ký,bảo quản hồ sơ để giải quyết tranh chấp, xử lý khiếu nại, chuyển thông báo,xác nhận rút khỏi thành viên

c.Sử dụng thông báo và phát triển dịch vụ mới

Điều 3: Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong phạm vi "2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân" đã nêu và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ ổn định cho người dùng.

Tuy nhiên, ngoại trừ các trường như sau.

Người dùng đồng ý công khai trước.

Trường hợp có yêu cầu của cơ quan điều tra căn cứ theo thủ tục và phương pháp được quy định trong Luật cho mục đích điều tra hoặc căn cứ quy định của Luật.

Điều 4: Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của người dùng bị hủy bỏ không chậm trễ sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được thực hiện. 

Tuy nhiên, các thông tin sau sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian được chỉ định bên dưới vì những lý do sau.

Lý do giữ thông tin theo Luật liên quan

Nếu cần bảo quản thông tin theo các luật liên quan như Luật Thương mại, Luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại điện tử, vv, Công ty giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian xác định bởi các luật và quy định liên quan.

 Trong trường hợp này, công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích lưu trữ nó, và thời gian bảo quản như sau.

Danh mục: Lịch sử truy cập trang web

Căn cứ duy trì: Luật an toàn thông tin mạng

Thời gian duy trì: 3 tháng

Điều 5 Thủ tục và phương pháp hủy thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của người dùng bị hủy bỏ không chậm trễ khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được thực hiện. Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân của công ty như sau.

a. Quy trình hủy

Thông tin được nhập để đăng ký yêu cầu báo giá được chuyển sang một DB riêng (nếu là giấy được lưu ở hộp tài liệu riêng) và được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định theo chính sách nội bộ và các luật có liên quan khác sau đó sẽ được hủy.

Thông tin cá nhân này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích lưu trữ trừ khi pháp luật có quy định khác.

b. Cách hủy

Thông tin cá nhân được in trên giấy bị nghiền nát bởi máy nghiền hoặc bị hủy do đốt.

Thông tin cá nhân được lưu trữ trong tập tin điện tử sẽ bị xóa bằng phương pháp kỹ thuật không thể tạo lại bản ghi.

Điều 6 Quyền của người dùng, người đại diện hợp pháp và cách thức thực hiện

Người dùng và người đại diện hợp pháp có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đã đăng ký của bạn bất cứ lúc nào, nếu không đồng ý với cách xử lý thông tin cá nhân của công ty, bạn có thể từ chối chấp thuận hoặc yêu cầu hủy đăng ký (rút khỏi thành viên). 

Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn khó có thể sử dụng một số hoặc tất cả các dịch vụ. 

Nếu bạn gửi yêu cầu tới người phụ trách quản lý thông tin cá nhân để tìm kiếm, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ qua điện thoại, văn bản hoặc e-mail thì chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu không chậm trễ sau khi xác nhận danh tính của bạn. Nếu bạn yêu cầu sửa lỗi trong thông tin cá nhân, thì nó sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa. 

Nếu thông tin cá nhân sai đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho bên thứ ba không chậm trễ và xử lý sửa thông tin.

Điều 7 Thông tin liên quan đến việc từ chối hoặc cài đặt / sử dụng công cụ thu thập dữ liệu tự động

Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của người dùng bị hủy bỏ không chậm trễ khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được thực hiện. Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân của công ty như sau.

a. Cookie là gì?

Cookie là các tập tin nhỏ lưu trữ thông tin được lưu trên đĩa cứng máy tính của người dùng sử dụng browser (Netscape, Internet Explorer, vv) để sử dụng dịch vụ chạy trên website của công ty

Nếu bạn kết nối với trang web,Cookie cho phép máy tính của công ty sẽ đọc nội dụng của Cookie trên browser của bạn, từ đó kết nối theo thông tin bổ sung được tìm thấy trên máy tính của bạn và cung cấp dịch vụ mà không cần bổ sung thêm tên. Cookie nhận biết máy tính của bạn nhưng không nhận dạng cá nhân bạn.

b. Mục đích sử dụng Cookie của công ty

Nó được sử dụng để cung cấp thông tin được tối ưu hóa và tùy chỉnh cho người dùng bằng cách nắm bắt quy mô người dùng, truy cập an toàn có an toàn không, trạng thái truy cập và sử dụng đối với mỗi dịch vụ và website của công ty được người dùng truy cập.

c. Từ chối hoặc cài đặt/ sử dụng Cookie

Người dùng có thể tùy chọn cài đặt Cookie. Do đó, người dùng có thể đặt tùy chọn trong trình duyệt web để cho phép tất cả cookie, cho phép một số hoặc từ chối tất cả Cookie. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối lưu trữ Cookie, một số dịch vụ yêu cầu đăng nhập có thể khó sử dụng.

Cách chỉ định có cho phép cài đặt Cookie hay không (đối với Internet Explorer) như sau

Chọn [Tùy chọn Internet] từ menu [Công cụ].

Nhấp vào [tab Thông tin cá nhân].

Cài đặt có hay không cho phép cookie trong [Mức độ bảo vệ thông tin cá nhân].

Cách xem Cookie đã nhận (đối với Internet Explorer) như sau

Màn hình Internet Nhấp vào [Công cụ] trên thanh tác vụ và chọn [Tùy chọn Internet].

Trên tab Chung (tab Cơ bản), chọn [Cài đặt] cho các tập tin Internet Tạm thời.

Chọn [Xem tập tin].

Điều 8 Thông tin liên hệ của người quản lý thông tin cá nhân và người phụ trách

Để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ và xử lý các khiếu nại có liên quan, Công ty đã chỉ định bộ phận liên quan và người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân như sau.

Người quản lý thông tin cá nhân

Người quản lý thông tin cá nhân:Jang kum sook

Bộ phận: Phòng Phát triển

Điện thoại : 042-542-4007

Email : mamaedendoor@gmail.com

Nếu bạn cần khai báo hoặc tham khảo về vi phạm quyền riêng tư khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức sau.

Trung tâm khiếu nại về quyền riêng tư

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao 


Điều 9 Nghĩa vụ của Thông báo

Chính sách bảo mật này sẽ được thông báo trước bằng phương pháp bên dưới khi có bất kỳ sự bổ sung, hủy hoặc sửa đổi nội dung nào theo luật, chính sách hoặc sự thay đổi của công nghệ bảo mật

Thông báo nội dung sửa đổi được đăng trên trang đầu của trang chủ hoặc thông qua một cửa sổ riêng trên website công ty.

Thông báo sửa đổi qua e-mail


Ngày công bố: Ngày 01 tháng 07 năm 2015

Ngày thi hành: Ngày 01 tháng 07 năm 2015

/home/hosting_users/vtnhome/www/theme/basic/skin/outlogin/basic/outlogin.skin.1.php

회원로그인


그누보드5
Copyright © donggreen.com All rights reserved.