Trang thiết bị

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Trang thiết bị

Trang thiết bị

Thiết bị sở hữu từ tháng 3 năm 2014

STT Tên thiết bị Quy cách Đơn vị Số Lượng Năm mua
1 NCT Machine(2548LT) 25 Ton 5 m × 5 m Máy 2 07
2 N.C Level Rapida 600rộng×cuộn SET 1 10
3 LASER(QUATTRO) 2KW Máy 1 11
4 L-Banding machine 1200 × 2600 Máy 2 03,08
5 DOOR Molding line Phi tiêu chuẩn SET 1 03
6 CNC-V Cutting 5000m/m Máy 1 2013.6
7 Xe chở hàng 1 Ton Chiếc 6 09.13
8 - 3.5 Ton Chiếc 5 06, 07.13
9 - 5Ton Wingbody Chiếc 1 09
10 Hot press 1500×3000,1200×2400 Máy 2 02,10
11 Máy tự động lắp ráp khung 2000 × 2400 Máy 1 06
12 Press Loại thủy lực 3 ~20 TON Máy 1 1
13 - Power 2 Ton Máy 1 98
14 - Power 1.5 Ton Máy 2 95
15 - Power 1 Ton Máy 1 99
16 Twin forming machine Dây chuyển phi tiêu chuẩn Máy 1set 10
17 Loại bàn dọc class="chart3" 1 1 1
18 Xe buýt eCounty Chiếc 1 10
19 Tapping/Máy khoan - Máy 2 04, 06
20 Compressor 10 Hp Máy 1 03
21 - 15 Hp Máy 1 06
22 Xe nâng 3 Ton / 3.3 Ton Xe 3 01, 08,11
23 - 5 TON Xe 1 2013,2
24 Máy cắt(NC) 6 Ton 3000 Máy 1 02
25 Máy uốn(NC) Thủy lực từ trên xuống 6 Ton Máy 2 02
26 Máy uốn(CNC) Thủy lực từ trên xuống 9T Máy 2 13.05
27 - Từ dưới lên 12T Máy 1 13.05
28 Máy in 1800 × roll,1600*roll Máy 2 04, 07
29 Máy hàn điểm tự động 2000 × 3000 Máy 1 05
30 Seaming tự động 1200 × 2400 Máy 2 03
31 Automatic Slotter 1220 × 2430 Máy 1 06
32 AutomaticRapping 1200 × roll Máy 1 04
33 Inner Frame Forming machine Cuộn Máy 1 2013.7
34 Inner Forming Line - SET 2máy 10
35 Thủy lực&khí nén tấm thép 1.5 Ton Max-3T Máy 5 06~10
36 Bộ trao đổi nhiệt 1200 × 2200 Máy 1 04
37 Air Balance Cửa chuyên dụng Máy 1 2013.12
38 Máy màiđịnh hình - Máy 3 99 ~ 02
39 SalvaniniS4 10000*20000 Máy 1SET 2012,12
40 Máy mài góc cạnh - Máy 1 02
41 Chuyền tự động cửa (chuyền tổng hợp) 50 m(1일500set) SET 2 06.13
42 Frame rapping machine 500×6000 Máy 1SET 2010
43 Thiết bị khác Plasma Máy 2 02,09
44 - CO2 and Arc welding machine Máy 14 99 ~ 07
45 - Máy cắt oxy Máy 1 00
46 - Máy khoan bàn Máy 1 03
47 - Máy phun Máy 4 99
48 - Máy xoay vít Máy 30 98~04
49 Máy đục lỗ 3 hàng 2500 mm Máy 2 06,09
50 Máy đục lỗ 2 hàng 1500 Máy 1 10

Thiết bị sở hữu từ tháng 3 năm 2014

STT Tên thiết bị Quy cách Đơn vị Số Lượng Năm mua
1 NCT Machine(2548LT) 25 Ton 5 m × 5 m Máy 2 07
2 N.C Level Rapida 600Rộng×Cuộn SET 1 10
3 LASER(QUATTRO) 2KW Máy 1 11
4 L-Banding machine 1200 × 2600 Máy 2 03,08
5 DOOR Molding line Phi tiêu chuẩn SET 1 03
6 CNC-V Cutting 5000m/m Máy 1 2013.6
7 Xe chở hàng 1 Ton Xe 6 09.13
8 - 3.5 Ton Xe 5 06, 07.13
9 - 5Ton Wingbody Xe 1 09
10 Hot press 1500×3000,1200×2400 Máy 2 02,10
11 Máy tự động lắp ráp khung 2000 × 2400 Máy 1 06
12 Press Loại thủy lực 3 ~20 TON Máy 1 1
13 - Power 2 Ton Máy 1 98
14 - Power 1.5 Ton Máy 2 95
15 - Power 1 Ton Máy 1 99
16 Twin forming machine Dây chuyển phi tiêu chuẩn Máy 1Set 10
17 Loại bàn dọc class="chart3" 1 1 1
18 Xe buýt eCounty Xe 1 10
19 Tapping/Máy khoan - Máy 2 04, 06
20 Compressor 10 Hp Máy 1 03
21 - 15 Hp Máy 1 06
22 Xe nâng 3 Ton / 3.3 Ton Xe 3 01, 08,11
23 - 5 TON Xe 1 2013,2
24 Máy cắt(NC) 6 Ton 3000 Máy 1 02
25 Máy uốn(NC) Thủy lực từ trên xuống 6 Ton Máy 2 02
26 절곡기(CNC) 유압 하향식 9T 2 13.05
27 - Từ dưới lên 12T Máy 1 13.05
28 Máy in 1800 × roll,1600*roll Máy 2 04, 07
29 Máy hàn điểm tự động 2000 × 3000 máy 1 05
30 Seaming tự động 1200 × 2400 Máy 2 03
31 Automatic Slotter 1220 × 2430 Máy 1 06
32 자동 랩핑기 1200 × roll 1 04
33 Inner Frame Forming machine Cuộn Máy 1 2013.7
34 Inner Forming Line - SET 2Máy 10
35 Thủylực&khí nén tấm thép 1.5 Ton Max-3T Máy 5 06~10
36 Bộ trao đổi nhiệt 1200 × 2200 Máy 1 04
37 Air Balance Cửa chuyên dụng Máy 1 2013.12
38 Máy mài định hình - Máy 3 99 ~ 02
39 SalvaniniS4 10000*20000 Máy 1SET 2012,12
40 Máy mài góc cạnh - Máy 1 02
41 Chuyền tự động cửa(chuyền tổng hợp) 50 m(1일500set) SET 2 06.13
42 Frame rapping machine 500×6000 Máy 1SET 2010
43 Thiết bị khác Plasma Máy 2 02,09
44 - CO2 và Máy hàn hồ quang Máy 14 99 ~ 07
45 - Máy cắt oxy Máy 1 00
46 - Máy khoan bàn Máy 1 03
47 - Máy phun Máy 4 99
48 - Máy xoay vít Máy 30 98~04
49 Máy đục lỗ 3 hàng 2500 mm Máy 2 06,09
50 Máy đục lỗ 2 hàng 1500 Máy 1 10
/home/hosting_users/vtnhome/www/theme/basic/skin/outlogin/basic/outlogin.skin.1.php

회원로그인


그누보드5
Copyright © donggreen.com All rights reserved.