Chứng nhận đăng ký đầu tư > Tin tức

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

Tin tức

Chứng nhận đăng ký đầu tư

작성일 18-06-14 17:26

페이지 정보

작성자rooter 조회 6,875lần 댓글 0Cái

본문

Công ty TNHH VINA MAMAEDEN DOOR đã được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30 tháng 05 năm 2018. Theo nội dung của giấy chứng nhận, Ban quản lý khu kinh tế chứng nhận cho nhà đầu tư Mamaeden Door Corporation LTD thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất cửa thép chống cháy tại khu xưởng Kizuna 2 thuộc tỉnh Long An. Dự án sau khi triển khai sẽ góp phần tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, tăng thu ngân sách quốc gia, chuyển giao công nghệ và góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Hi vọng với những đóng góp nhỏ này sẽ luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng.
Địa chỉ 230 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Q.7, Hồ Chí Minh
A3-4 Đường 1, Khu xưởng Kizuna 2, Lô B4-3-7-8, KCN Tân Kim, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Điện thoại 1900-7032   Fax 028-5448-4030
Copyright © mmddoor.com All rights reserved.
Phiên bản PC